Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Magazyny energii elektrycznej 

To urządzenia pozwalające na bezpieczne gromadzenie i przechowywanie energii elektrycznej w bateriach elektrochemicznych. Umożliwiają wykorzystanie na potrzeby własne energii wyprodukowanej przez źródła odnawialne w godzinach zapotrzebowania na energię lub oddanie jej do sieci w chwili, kiedy jest to korzystne i najbardziej opłacalne. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie energii dostępnej ze źródeł odnawialnych.  Magazyny energii mogą pełnić także ważną funkcję związaną ze stabilizacją parametrów sieci elektroenergetycznej, dla której dużym wyzwaniem są rozproszone źródła energii.

Transformacja systemu energetycznego

Jesteśmy świadkami transformacji systemu energetycznego i związanego z nią dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Choć najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie produkcji z OZE na bieżąco, nie zawsze jest to możliwe. Energia odnawialna cechuje się dużą zmiennością, zależna jest od pory dnia i warunków atmosferycznych. Stabilna i efektywna zmiana modelu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej opartego o źródła odnawialne wymaga jej bezpiecznego gromadzenia i przechowywania. Dlatego też rola magazynów energii w zmieniającym się systemie energetycznym jest bardzo istotna. 

Przyczyny rozwoju magazynów energii: 

  • Zwiększenie efektywności instalacji OZE
  • Potrzeba stabilizacji parametrów sieci elektroenergetycznej, dla której coraz większym wyzwaniem jest zwiększający się udział niestabilnych źródeł odnawialnych
  • Eliminacja strat mocy związanych z przesyłem energii na większe odległości
  • Ograniczenie konieczności inwestycji w infrastrukturę rozproszonej sieci elektroenergetycznej
  • Rozwój elektromobilności i konieczność zapewnienia odpowiednich mocy wymaganych do ładowania pojazdów elektrycznych. Brak odpowiedniej infrastruktury ładowania jest dużym problemem, który może mieć wpływ na rozwój gospodarczy
 

Czym są magazyny energii?

Magazyny energii umożliwiają kumulowanie energii wyprodukowanej przez instalacje OZE w bateriach elektrochemicznych, głównie litowo-jonowych. Znajdują zastosowanie szczególnie w chwili, kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalację OZE przeważa nad jej zużyciem lub oddawanie wyprodukowanej energii do sieci nie jest zasadne ekonomicznie. Prowadzi to do przesunięcia zużycia energii w czasie, na czas zwiększonego zapotrzebowania na nią. Magazyny energii zapewniają nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, w momentach zwiększonego zapotrzebowania na energię, kiedy sieci są przeciążone, ale też pozwalają na realizację arbitrażu cenowego poprzez magazynowanie tańszej energii i wykorzystanie jej w momentach wzrostu cen, co przekłada się na realny zysk ekonomiczny. Dzięki możliwości gromadzenia wyprodukowanej przez instalację OZE energii elektrycznej magazyny energii pozwalają uzyskać niezależność energetyczną i możliwość zasilenia odbiorników bez konieczności podłączenia się do sieci elektroenergetycznej (off-grid).

Dzięki magazynowaniu energii w godzinach zwiększonej produkcji z OZE magazyny odciążają sieć elektroenergetyczną i pozwalają ich właścicielom na wykorzystanie nadwyżek energii w dowolnym, korzystnym momencie, bez konieczności ich oddawania. Zabezpieczają przed przerwami w dostawie prądu i pokrywają zapotrzebowanie na energię w szczytowych momentach.

Odbiorcy magazynów energii

Dla kogo są magazyny energii?

Korzyści wynikające ze stosowania magazynów energii: 

Jolanta Dombrowska
Niezależność energetyczna
Przechowywanie energii, gromadzenie nadwyżek prądu, do późniejszego wykorzystania
Małgorzata Mazurek
Bezpieczeństwo i komfort
Ciągłe zabezpieczenie w dostawie prądu w przypadku nieprzewidzianych awarii, przerw i przeciążeń
Artur Bratkowski
Elastyczność
Maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii, jej nadwyżek, bez konieczności oddawania jej do sieci
Małgorzata Mazurek
Dbałość o środowisko
Energia wytworzona za pomocą fotowoltaiki, a następnie przechowywana w magazynach jest całkowicie ekologiczna
Magazyn energii dla sieci dystrybucyjnej nn

Jednym z kierunków rozwoju oferty produktowej skierowanej do sektora OZE są magazyny energii. Opracowaliśmy rozwiązanie, którego głównym celem jest poprawa jakości napięcia i stabilizacja sieci pozwalająca na ograniczenie wyłączeń instalacji prosumenckich, a przez to efektywniejsze wykorzystanie źródeł odnawialnych. Magazyn energii zaprezentowany przez Apator przeznaczony jest do instalacji w sieci dystrybucyjnej nn, w szczególności w sieci z dużą ilością źródeł odnawialnych. 

de Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 277 722,80 zł

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wołowa 2c
93-569 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
kontakt.elkomtech@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

de Energetyka rozproszona, elektromobilność i OZE