Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

de Relacje inwestorskie

Podstawowe informacje o grupie Apator

Od 25 lat
spółka notowana
na GPW w Warszawie
Spółka jest uwzględniana
w indeksie sWIG80
oraz WIGdiv
940,3 mln zł przychodów
ze sprzedaży oraz
62,7 mln zł zysku netto w 2021 r.
Ponad 45% sprzedaży
poza Polską
Fact Sheet Grupa Apator
Najważniejsze informacje o Grupie Apator

Regularna wypłata dywidendy

Systematycznie od debiutu na GPW w 1997 roku Apator wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendy oraz prowadzi program skupu akcji własnych.

Polityka dywidendy

Raporty

Data i godzina:
Kategoria:
de Kwartalne
file icon pdf
de Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 r.
(pdf) 1.77MB
file icon pdf
de Podsumowanie wyników za 1Q 2022 - notatka prasowa
(pdf) 360.53KB
file icon pdf
de Podsumowanie wyników za IQ 2022 - prezentacja
(pdf) 1.42MB
Data i godzina:
Kategoria:
de Kupno/sprzedaż akcji
file icon pdf
de Notyfikacja T. Sosgórnik_14.07.2022
(pdf) 8.2KB
file icon pdf
de Notyfikacja J. Marzygliński_14.07.2022
(pdf) 8.21KB
file icon pdf
de Notyfikacja Technoplics Ltd_08-13.07.2022
(pdf) 10.21KB

Aktualny kurs akcji

2022-08-09
APT
Apator S.A.
Kurs 14,9 zł
  • Kurs minimalny 14,8 zł
  • Kurs maksymalny 15,1 zł
Zmiana
-0,1 zł
Wolumen [szt.]:
388

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobami blisko związanymi*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 403 602

(1 403 602)
514 996

(163 136)
1 918 598

(1 566 738)
6 129 404

(5 777 544)
5,85%

(4,78%)
11,19%

(10,55%)
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 126 624 2 314 000 5 876 128 7,06% 10,73%
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,64% 8,00%
Zbigniew Jaworski 766 348 688 652 1 455 000 3 754 044 4,44% 6,85%
Apator
Mining sp. z o.o.**
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 10,98% 6,57%
Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Santander S.A.***
0 3 338 991 3 338 991 3 338 991 10,19% 6,10%
Kazimierz Piotrowski wraz
z osobą blisko związaną
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,51% 5,14%
Pozostali akcjonariusze 2 356 177 15 450 228 17 806 405 24 874 936 54,33% 45,41%
Ogółem**** 7 332 491 25 444 737 32 777 228 54 774 701 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie z osobami blisko związanymi w rozumieniu rozporządzenia MAR. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
*** Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander S.A. - Stan posiadania ustalony na podstawie opublikowanej przez OFE struktury aktywów na dzień 31 grudnia 2021 r.
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobami blisko związanymi.

drag

Nachrichten

KALENDARIUM

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2022 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
28.04.2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 r.
28.04.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
19.05.2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
31.08.2022 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 r.
31.08.2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
17.11.2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2022 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2022 28.02.2022 raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.
29.03.2022 28.04.2022 raportów rocznych za rok obrotowy 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
19.04.2022 19.05.2022 raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
01.08.2022 31.08.2022 raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
18.10.2022 17.11.2022 raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2022 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
28.04.2022 Jednostkowy raport roczny za 2021 r.
28.04.2022 Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
19.05.2022 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 r.
31.08.2022 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 r.
31.08.2022 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.
17.11.2022 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2022 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2022 28.02.2022 raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.
29.03.2022 28.04.2022 raportów rocznych za rok obrotowy 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
19.04.2022 19.05.2022 raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
01.08.2022 31.08.2022 raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
18.10.2022 17.11.2022 raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Konferencje dla analityków i inwestorów z udziałem Zarządu Apator SA

MATERIAŁY WIDEO

Relacja online z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Zobacz relację wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Relacja online z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Zobacz relację wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Przydatne linki

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.