Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

System do zarządzania efektywnością energetyczną moniTorus

 • Nowoczesne rozwiązanie do usprawniania procesów biznesowych

 • Pozwala na dynamiczny audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 • Stawia na świadome i kontrolowane zużycie energii

 • Przeznaczony dla grona "menedżerów nowej ery"

Zobacz film
moniTorus

System jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty poniesione na zużycie mediów użytkowych. System pozwala optymalizować i usprawniać działanie przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe zarządzanie ich zużyciem. Raporty oraz dane są dostępne w każdym miejscu, można je generować w przyjazny i łatwy dla użytkownika sposób. moniTorus daje poczucie pełniej kontroli nad zużyciem mediów w przedsiębiorstwie, dzięki czemu możliwe są realne oszczędności.

Zastosowanie systemu

System przeznaczony jest dla każdego, kto chce monitorować i kontrolować ponoszone koszty. Sprawdzi się wśród: 

 • Specjalistów: 
  • inteligentne zarządzanie organizacją produkcji
  • monitoring odległych obiektów z dowolnego miejsca 
  • zdalna kontrola istotnych parametrów sieci 
 • Menadżerów: 
  • pełna informacja na temat kosztów
  • wyznaczenie wskaźników wydajności i efektywności
  • określenie specyfiki czasu pracy urządzeń 

 

moniTorus - idealny partner w prowadzeniu biznesu

Korzyści systemu
 • Świadome i racjonalne zużycie energii poprzez aktywny 24-godzinny audyt elektroenergetyczny
 • Monitoring odległych obiektów z dowolnego miejsca
 • Minimalizacja kar za przekroczenia mocy umownej
 • Określenie specyfiki czasu pracy i sprawności urządzeń w celu optymalizacji kosztów produkcji
 • Informacja o zdarzeniach nagłych i sytuacjach alarmowych (SMS, e-mail)
 • Wyznaczanie wskaźników wydajności i efektywności oddziałów, wydziałów, technologii, procesów produkcji

moniTorus - efektywne zarządzanie energią

Dostępne funkcje:

 • Strażnik kosztów - moduł służący do wsparcia kadry menedżerskiej w dynamicznym zarządzaniu kosztami za zużycie energii. Najważniejszym atutem tego modułu jest możliwość otrzymywania poprzez sms lub e-mail raportów i/lub alarmów odniesionych do planu wykonania założonego budżetu kosztów.
 • Strażnik bilansu - narzędzie do prowadzenia stałej kontroli bilansu zużycia nie tylko na przyłączu głównym, ale również na wydzielonych obwodach wewnętrznych takich, jak: urządzenia, działy firmy, budynki, oddziały, najemcy.
 • Strażnik mocy - narzędzie do prowadzenia stałej kontroli bilansu zużycia nie tylko na przyłączu głównym, ale również na wydzielonych obwodach wewnętrznych takich, jak: urządzenia, działy firmy, budynki, oddziały, najemcy.

 

 • Raporty techniczne - funkcja generowania raportów technicznych pozwala na tworzenie wykresów zestawień oraz porównań dotyczących istotnych parametrów wpływających zarówno na ponoszone koszty, jak i pozwalających na obserwację efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i jego składowych.
 • Raporty on-line - możliwość tworzenia raportów, umożliwiających śledzenie na bieżąco zmian wybranych parametrów sieci. Funkcja pozwala wygenerować aktualny raport z dokładnością, co do minuty za ostatnie 24 godziny.
 • Raporty kosztowe - pozwalają na dokładny bilans kosztów za bieżący lub dowolny okres, tych samych lub dowolnych obiektów, oddziałów, obwodów wewnętrznych czy urządzeń poprzez dokładne wskazanie kosztów całkowitych, poniesionych i planowanych.
 • Alarmy - aktywacja alarmów, zarówno tych generowanych w trybie on-line, przez wysłanie SMS-a lub wiadomości e-mail, jest możliwa dla każdego z Inteligentnych Modułów Strażnika: Mocy, Bilansu i Kosztów.
 • Panel synoptyczny - pozwala zilustrować gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa w postaci graficznej.