Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zielona energia 

Odchodzenie od konwencjonalnych, wysokoemisyjnych źródeł, które odpowiadają za degradację środowiska naturalnego, i zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym staje się globalną tendencją coraz mocniej akcentowaną przez światowe organizacje i rządy poszczególnych krajów. W Polsce sektor OZE jest stosunkowo młody, jednak w ostatniej dekadzie przeżywa dynamiczny rozwój, któremu towarzyszy wzrost innowacyjnych rozwiązań i postęp technologiczny.

 

Czym jest transformacja energetyczna?

Transformacja energetyczna rozumiana jako zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania systemu energetycznego jest rzeczywistością, która dzieje się na naszych oczach i dotyka wszystkich. Zachodzące zmiany, związane zarówno z rozwojem technologii, cyfryzacją i rozwojem odnawialnych źródeł, ale również zmianą postrzegania sposobu wytwarzania i wykorzystania energii przez zwykłych obywateli, w tym kształtowanie się nowych, proekologicznych postaw są na tyle istotne, że możemy mówić o rewolucji.

Działania UE na rzecz klimatu

Działania ONZ w drodze do transformacji energetycznej

Unia Europejska i ONZ działają na rzecz "zielonej transformacji", wprowadzając szereg działań i regulacji prawnych mających na celu ochronę środowiska i klimatu. UE postawiła przed sobą cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europejski zielony ład to strategia UE, razem z którą wprowadzony został pakiet legislacyjny "Fit for 55", który przedstawia konkretne cele i działania państw członkowskich w drodze do transformacji energetycznej. Unijne programy zakładają stopniowe przeobrażenie gospodarek krajów UE w nowoczesne, zasobooszczędne oraz neutralne wobec klimatu i środowiska. Transformacji przyświeca hasło: „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, zaś jej znakiem rozpoznawczym jest 3xD, czyli Dekarbonizacja, Decentralizacja i Digitalizacja. 

Podobnie, jak UE, również ONZ przyjęła Rezolucję - tzw. Agenda 2030, która stanowi globalne zobowiązanie do działań na rzecz lepszego świata, w którym osiągnięta będzie równowaga między trzema aspektami: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jednym z kluczowych programów realizujących postanowienia Agendy 2030 na poziomie unijnym jest Europejski Zielony Ład (European Green Deal) stanowiący nową strategię, w której w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, oraz która chroni, zachowuje i wzmacnia kapitał naturalny UE oraz chroni zdrowie i dobrostan obywateli przed zagrożeniami związanymi ze środowiskiem. 

 

Wkład Grupy Apator w realizację Agendy 2030
  • Dostarczanie na rynek rozwiązań i technologii wspierających efektywne i zrównoważone zużycie energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu
  • Rozwijanie rozwiązań technicznych dla sektora odnawialnych źródeł energii
  • Rozwijanie rozwiązań technicznych dla operatorów sieci dystrybucji mediów energetycznych w zakresie efektywnego zarządzania sieciami dystrybucyjnymi (m.in. w celu zapewnienia niezawodności sieci i bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców OSD)
  • Rozwijanie portfolio produktów i usług dla przedsiębiorstw oraz jednostek administracji samorządowej (miasta, gminy) wspierających efektywność energetyczną oraz zrównoważone zarządzanie majątkiem

Rola Grupy Apator w sektorze OZE

 
Krzysztof Kmiecik
Menedżer Rozwoju Biznesu, Odnawialne Źródła Energii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Głos naszego eksperta

     Odbiorcy rozwiązań OZE: 

 

Zielone technologie w Grupie Apator

Grupa Apator aktywnie działa na rzecz transformacji w energetyce, rozwijając "zielone" technologie w każdym z segmentów działalności. W zakresie energii elektrycznej wdrażamy produkty i narzędzia do obsługi rozproszonej sieci elektroenergetycznej, mające na celu poprawę stabilności sieci. Wdrażane na rynek urządzenia do inteligentnego pomiaru umożliwiają automatyczne zbieranie, przechowywanie i transfer danych o zużyciu energii elektrycznej, wody i ciepła oraz gazu. Tym samym pozwalają na bieżąco monitorować poziom zużycia każdego z mediów, co przyczynia się do większej świadomości wśród ich odbiorców - lepszego i bardziej racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

Grupa Apator rozwija ofertę inteligentnych urządzeń, systemów zdalnego odczytu liczników oraz zaawansowanych systemów, które mogą być wykorzystywane dla celów predykcyjnych i zmniejszenia strat podczas wytwarzania, przesyłu i dystrybucji mediów do finalnych odbiorców.

Proponowane rozwiązania Grupy Apator dla OZE

Produkty i systemy dla OZE

W naszym portfolio znajdują się urządzenia i systemy dedykowane pod rynek zielonej energetyki. Produkujemy i dostarczamy prosumenckie liczniki dwukierunkowe energii elektrycznej, stosowane w mikroinstalacjach PV, a także specjalistyczną aparaturę do łączenia i zabezpieczania obwodów elektrycznych w farmach PV. Wdrożylismy też rozwiązania służące do zarządzania przepływami energii w instalacjach i sieciach wewnętrznych zawierających generację PV oraz zapewniające integrację rozproszonych źródeł energii PV z nowoczesną wielkoskalową siecią energetyczną. 

Transformacja energetyczna - rozwój oferty