Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Usługi związane z pozyskiwaniem danych

Usługi związane z pozyskiwaniem danych

Inwentaryzacja majątku sieciowego, paszportyzacja, utrzymanie i migracja danych to podstawowe usługi świadczone dla przedsiębiorstw sieciowych. Obejmują również projektowanie i optymalizację procesu wdrożeniowego. Odbiorcami usług są także przedsiębiorstwa dystrybucyjne, oświetleniowe, jednostki samorządu terytorialnego zarządzające majątkiem sieciowym. 

Oferowane są również konsultacje związane z:

  • Metodyką paszportyzacji sieci, kolekcji danych odczytowych oraz wykorzystania tych danych do optymalizacji sprawności systemu sieciowego
  • Dopasowaniem prowadzenia działalności infrastrukturalnych spółek sieciowych do uregulowań rynku
  • Optymalizacją procesów i architektury systemów informatycznych dla działalności operacyjnej spółek sieciowych
Paszportyzacja sieci
Audyt efektywności energetycznej
Oględziny stanu technicznego
Usługi dodatkowe
Paszportyzacja sieci
Audyt efektywności energetycznej
Oględziny stanu technicznego
Usługi dodatkowe
Zarządzanie infrastrukturą oświetleniową

Usługi w postaci paszportyzacji sieci, audytu energetycznego, a także oględzin stanu technicznego oświetlenia pozwalają na pozyskanie kluczowych danych o infrastrukturze oświetleniowej. Wykorzystanie ich w odpowiednim systemie pomaga na efektywne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową.