Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Aktualizacja raportu bieżącego nr 48/2012 - aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Apator SA
Nr 39/2014
Data i godzina: 2014/09/05, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

Działając na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Apator SA informuje, że spółka Apator SA w dniu 4 września 2014 r. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie SA („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 27 maja 2004 r. („Umowa”). Aneks dotyczy:

  • wydłużenia terminu obowiązywania Umowy do dnia 10 sierpnia 2016 r.,
  • zmiany wysokości marży Banku.

Pozostałe warunki finansowania nie uległy zmianie.

Powyższa informacja jest aktualizacją raportu bieżącego nr 48/2012 "Zawarcie znaczącej umowy kredytowej oraz umowy o udzielanie gwarancji bankowych" z dnia 20 września 2012 r.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.