Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie składu Zarządu Apator SA
Nr 2/2018
Data i godzina: 2018/01/04, 16:57
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 Zarząd Apator S.A., informuje, że Rada Nadzorcza postanowiła, że od dnia 4 stycznia 2018 roku Zarząd działa w składzie jednoosobowym tj. Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. 

Obowiązki Dyrektora ds. Finansowych pełnić będzie Główny Księgowy Apator S.A. - Pani Małgorzata Mazurek, której Zarząd jednocześnie udzielił prokury samoistnej.

Pani Małgorzata Mazurek dotychczas zajmowała stanowisko Dyrektora Pionu Księgowości i Podatków grupy Apator. Ściśle współpracowała z Śp. Panem Piotrem Nowakiem. 

Pan Piotr Nowak dzięki swoim wysokim kompetencjom i wieloletniemu doświadczeniu zintegrował obszar finansów oraz wdrożył nowoczesne i skuteczne mechanizmy zarządzania w grupie Apator.

Podstawa prawna:

art 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.