Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010
Nr 9/2011
Data i godzina: 2011/02/24, 12:00 AM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd spółki APATOR SA informuje, że deklarowany poziom dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 wynosi 0,60 zł brutto na 1 akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2010 r. wypłacona została w grudniu 2010 roku zaliczka w wysokości 0,25 zł brutto na 1 akcję. Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,35 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Apator SA.

Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080).

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.