Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok
Nr 62/2019
Data i godzina: 2019/12/05, 02:23 PM
Kategoria: Dywidenda

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019 Zarząd Apator SA informuje, iż w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok nie będzie brało udziału 44.000 akcji na okaziciela nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych uchwalonego na WZA w dniu 27 maja 2019 roku.

W związku z powyższym, do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uprawnionych jest 32.816.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Łączna wysokość zaliczki wyniesie 14.767.617,60 zł (0,45 zł brutto na akcję).

Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.