Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok
Nr 4/2022
Data i godzina: 2022/01/17, 02:04 PM
Kategoria: Dywidenda

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 Zarząd Apator SA informuje, iż w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok nie będzie brało udziału 33.200 akcji na okaziciela nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych uchwalonego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym, do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uprawnionych jest 32.744.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Łączna wysokość zaliczki wyniesie 9.823.208,40 zł (0,30 zł brutto na akcję).

Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 r.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.