Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Kandydatury do Rady Nadzorczej Apator SA na kolejną kadencję
Nr 20/2015
Data i godzina: 2015/05/15, 12:00 AM
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Apator SA Krzysztof Kwiatkowski złożył pisemne oświadczenie o niekandydowaniu do Rady Nadzorczej Spółki Apator SA na kolejną kadencję.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, tj:

  • Janusz Niedźwiecki,
  • Mariusz Lewicki,
  • Janusz Marzygliński,
  • Danuta Guzowska,
  • Marcin Murawski,

wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Apator SA na kolejną 5-letnią kadencję.

Ponadto Emitent informuje, że  kandydatem na Członka  Rady Nadzorczej  jest również Pan Kazimierz Piotrowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA 22 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.