Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Korekta raportu bieżącego 16/2016 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 13 czerwca 2016 r.
Nr 16/2016
Data i godzina: 2016/05/13, 03:43 PM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

W związku z uwagą zgłoszoną przez GPW, Zarząd Apator SA zmienia projekt uchwały nr 18/VI/2016 Walnego Zgromadzenia w zakresie przesunięcia dnia ustalenia prawa do dywidendy z 14.06.2016 r. na 20.06.2016 r. oraz dnia wypłaty dywidendy z  28.06.2016 r. na dzień 4.07.2016 r. 

Projekty pozostałych uchwał Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.

W załączeniu ostateczna treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA.

Podstawa prawna raportu:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.