Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie 20,80% udziałów w spółce pośrednio zależnej - Apator Telemetria sp. z o.o.
Nr 33/2021
Data i godzina: 2021/08/26, 04:05 PM
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2021 r. zawarto z czterema osobami fizycznymi - wspólnikami spółki Apator Telemetria sp. z o. o. (Słupsk) – umowy, na mocy których Spółka nabyła 512 udziałów w Apator Telemetria sp. z o.o. za łączną kwotę 12,1 mln zł. Udziały te stanowią 20,80% kapitału zakładowego Apator Telemetria sp. z o. o. oraz uprawniają do wykonania 20,80% ogólnej liczby głosów.  

Apator Telemetria sp. z o.o., która wchodzi w skład grupy kapitałowej od 2009 r., stanowi jedno z głównych zapleczy R&D Grupy Apator. W związku z jej istotnym znaczeniem dla rozwoju oferty produktowej i systemów zdalnego odczytu podjęto decyzję o zwiększeniu zaangażowania kapitałowego w tej spółce.
Spółka zależna Apator Powogaz SA posiada 61,82% udziału w kapitale zakładowym Apator Telemetria sp. z o. o. oraz 61,82% udziału w ogólnej liczbie głosów.  
W wyniku zawartych umów, Apator SA oraz Apator Powogaz SA posiadają łącznie 82,62% udziału w kapitale zakładowym Apator Telemetria sp. z o. o. oraz 82,62% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.