Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji Apator SA przez znaczącego akcjonariusza
Nr 3/2013
Data i godzina: 2013/01/07, 00:00
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że akcjonariusz posiadający znaczący pakiet akcji uprawniający do wykonania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Apator SA, nabył 6.562 akcje na okaziciela spółki Apator SA po cenie 31,18 zł za każdą akcję.

Akcjonariusz o transakcji powiadomił Spółkę w dniu 7 stycznia 2013 r., natomiast nabycie akcji nastąpiło podczas sesji w dniu 4 stycznia 2013 r.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.