Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 16/2013
Data i godzina: 2013/05/21, 12:00 AM
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 21 maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1.500 akcji na okaziciela spółki Apator SA po średniej cenie 28,74 zł, w tym:

  • 600 akcji po cenie 28,66 zł za jedną akcję,
  • 65 akcji po cenie 28,67 zł za jedną akcję,
  • 88 akcji po cenie 28,69 zł za jedną akcję,
  • 110 akcji po cenie 28,78 zł za jedną akcję,
  • 500 akcji po cenie 28,80 zł za jedną akcję,
  • 137 akcji po cenie 28,85 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.