Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 22/2013
Data i godzina: 2013/06/11, 12:00 AM
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA po średniej cenie 31,00 zł za jedną akcję, w tym:

  • 50 akcji po cenie 30,98 zł za jedną akcję,
  • 5 akcji po cenie 30,99 zł za jedną akcję,
  • 945 akcji po cenie 31,00 zł za jedną akcję.


Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.