Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 49/2015
Data i godzina: 2015/11/25, 12:00 AM
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 25 listopada 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1000 akcji na okaziciela spółki Apator SA, w tym:

  • - 6 akcji po cenie 30,88 zł za jedną akcję,
  • - 34 akcje po cenie 30,89 zł za jedną akcję,
  • - 960 akcji po cenie 30,90 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.