Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 56/2015
Data i godzina: 2015/12/23, 00:00
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 23 grudnia br. spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie dotyczące nabycia 165 szt. akcji na okaziciela spółki Apator SA po cenie 31,00 zł za jedną akcję. Transakcja została dokonana w dniu 22.12.2015 r.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.