Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 53/2012
Data i godzina: 2012/10/30, 12:00 AM
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 października 2012 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 2.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA po średniej cenie 29,83 zł, w tym:

  • 206 akcji po cenie 29,63 zł za jedną akcję,
  • 659 akcji po cenie 29,69 zł za jedną akcję,
  • 165 akcji po cenie 29,80 zł za jedną akcję,
  • 36 akcji po cenie 29,84 zł za jedną akcję,
  • 160 akcji po cenie 29,90 zł za jedną akcję,
  • 774 akcji po cenie 30,00 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych. 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.