Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 57/2012
Data i godzina: 2012/12/14, 12:00 AM
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA nabył łącznie 1.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA po średniej cenie 32,31 zł, w tym:
 

  • 177 akcji po cenie 32,15 zł za jedną akcję,
  • 70 akcji po cenie 32,20 zł za jedną akcję,
  • 3 akcje po cenie 32,27 zł za jedną akcję,
  • 300 akcji po cenie 32,28 zł za jedną akcję,
  • 155 akcji po cenie 32,30 zł za jedną akcję,
  • 3 akcje po cenie 32,34 zł za jedną akcję,
  • 27 akcji po cenie 32,35 zł za jedną akcję,
  • 3 akcje po cenie 32,39 zł za jedną akcję,
  • 3 akcje po cenie 32,49 zł za jedną akcję,
  • 259 akcji po cenie 32,50 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.