Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Obniżenie progu 5% ogólnej liczby głosów
Nr 1/2014
Data i godzina: 2014/01/08, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 8 stycznia 2014 roku Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA zawiadomiła Apator SA o obniżeniu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") progu 5% głosów w Apator SA.

Obniżenie nastąpiło w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Apator SA zawartych w dniu 30 grudnia 2013 r. Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Aviva OFE posiadał 2.853.307 akcji Apator SA, stanowiących 8,62% kapitału zakładowego Apator SA, uprawniających do wykonania 2.853.307 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,06% w ogólnej liczbie głosów.

Po rozliczeniu transakcji, na dzień 7 stycznia 2014 r. Aviva OFE posiadał 2.703.307 akcji Apator SA, stanowiących 8,17% kapitału zakładowego Apator SA, uprawniających do wykonania 2.703.307 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,80% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. Nr 184 poz. 1539).

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.