Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
Nr 47/2020
Data i godzina: 2020/08/18, 18:43
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA, niniejszym w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.