Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.
Nr 31/2021
Data i godzina: 2021/08/17, 09:41 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA niniejszym w załączeniu przekazuje odpowiedzi na wniosek akcjonariuszy o udzielenie informacji, złożony w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

file icon pdf
Załącznik do raportu nr 31 - odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
(pdf) 221.03KB

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.