Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Odwołanie prokury samoistnej
Nr 44/2014
Data i godzina: 2014/10/07, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że z dniem 6 października 2014 r. odwołał prokurę samoistną Pani Janinie Karaszewskiej- Zandrowicz pełniącej funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Apator SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.