Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Poręczenie kredytu na zakup akcji Elkomtech SA
Nr 18/2014
Data i godzina: 2014/03/20, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2014 roku spółka zależna Apator Powogaz SA zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę poręczenia cywilno-prawnego do kwoty 100 mln zł.

Poręczenie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego w wysokości do 100 mln zł na nabycie akcji Elkomtech SA (raport bieżący nr 17/2014) i zostało udzielone do 30 czerwca 2019 r.  Z tytułu udzielenia poręczenia Apator Powogaz SA otrzyma od Emitenta prowizję w wysokości 1,3% w stosunku rocznym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.