Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Apator SA na nową kadencję
Nr 38/2020
Data i godzina: 2020/07/03, 06:24 PM
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 02.07.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  ustaliło, że Rada Nadzorcza Apator SA powołana na nową wspólną kadencję w latach 2020-2025 działać będzie w składzie 7-osobowym oraz dokonało wyboru następujących osób do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej:

1)    Janusz Niedźwiecki

2)    Mariusz Lewicki

3)    Janusz Marzygliński

4)    Kazimierz Piotrowski

5)    Danuta Guzowska

6)    Marcin Murawski

7)    Tadeusz Sosgórnik

Informacje odnośnie powołanych osób nadzorujących zawiera załącznik do raportu.

Podstawa prawna: §5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.