Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2017
Nr 7/2017
Data i godzina: 2017/02/28, 07:26 PM
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 900 mln zł - 950 mln zł,
  • skonsolidowany zysk netto: 75 mln zł - 80 mln zł.

Prognoza 2017 roku oparta jest na następujących, głównych założeniach:

  • organiczny wzrost przychodów,
  • poprawa koniunktury w obszarze energetyki zawodowej,
  • brak wpływu ewentualnych akwizycji i dezinwestycji,
  • brak ujemnego wpływu Apator Rector na poziom skonsolidowanego wyniku netto,
  • brak jednorazowych korekt o charakterze nieoperacyjnym,
  • średnie kursy walutowe: 4,25 PLN/EUR; 4,00 PLN/USD; 5,20 PLN/GBP.

Podstawa prawna: art 17 ust 1. Rozporządzenia MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.