Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Proponowane zmiany w Statucie Apator SA
Nr 15/2016
Data i godzina: 2016/05/11, 07:40 PM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA w załączeniu podaje:
- dotychczasową treść i proponowane zmiany Statutu Apator SA
- projekt tekstu jednolitego Statutu

Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.