Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019
Nr 22/2020
Data i godzina: 2020/02/25, 12:42 PM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 1,30 zł brutto na jedną akcję. 

Na poczet dywidendy z zysku za 2019 rok wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 roku zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na 1 akcję.

Pozostała część dywidendy w kwocie 0,85 zł na akcję zostanie wypłacona po podjęciu ostatecznej decyzji przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.