Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020
Nr 11/2021
Data i godzina: 2021/02/24, 12:12 PM
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA, działając zgodnie z realizowaną od lat polityką dzielenia się zyskami z Akcjonariuszami, rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2020 rok wypłacona została w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję.  Zarząd proponuje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,75 zł brutto na akcję.

Zarząd wskazuje, że niniejsza rekomendacja może ulec zmianie, a ostateczna propozycja w zakresie wysokości dywidendy uzależniona będzie od sytuacji rynkowej, w szczególności wpływu pandemii na działalność Spółki i Grupy Apator.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.