Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Apator SA z pełnionej funkcji
Nr 15/2013
Data i godzina: 2013/05/17, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 16 maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA, pan Ryszard Wojnowski będący jednocześnie członkiem Komitetu Audytu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 24 czerwca 2013 roku, tj. z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia. Powody rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.