Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Rezygnacja Prezesa Zarządu Apator SA z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Nr 12/2016
Data i godzina: 2016/02/25, 07:04
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Apator SA informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. Prezes Zarządu Apator SA - Andrzej Szostak złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z kandydowania do Zarządu Apator SA na następną kadencję. 

Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w dniu 13 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.