Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Skład Zarządu Apator SA na kolejną kadencję - kontynuacja strategicznych kierunków
Nr 27/2012
Data i godzina: 2012/06/18, 00:00
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Apator SA informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 r., Prezes Zarządu Apator SA Janusz Niedźwiecki złożył pisemne oświadczenie o niekandydowaniu do Zarządu spółki Apator SA na kolejną kadencję. Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA w 2013 r.

Rada Nadzorcza Apator SA informuje, że wyłonienie kandydata na Prezesa Zarządu Apator SA planowane jest do końca 2012 r. Kandydat na Prezesa Zarządu będzie wdrażał się do pełnienia tej funkcji pod kierunkiem obecnego Prezesa Zarządu.

Pod nowym kierownictwem kontynuowane bedą strategiczne kierunki rozwoju Grupy Apator, co zapewni:

  • planowana współpraca obecnego Zarządu z kandydatem na Prezesa Zarządu w okresie pierwszego półrocza 2013 r.;
  • zaproponowanie obecnemu Prezesowi Zarządu - Januszowi Niedźwieckiemu członkowstwa w Radzie Nadzorczej spółki Apator SA, po zakończeniu kadencji Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.