Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Skorzystanie przez PGE Dystrybucja SA z prawa opcji
Nr 64/2018
Data i godzina: 2018/10/31, 10:32
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 Zarząd Apator SA informuje, że do dnia 31 października 2018 r. otrzymał informację o zamiarze skorzystania z prawa opcji przez sześć (z siedmiu) oddziałów PGE Dystrybucja SA. W związku z powyższym łączna wartość zamówień w ramach prawa opcji wynosi obecnie 29,2 mln zł. Wartość opcji dla ostatniego z oddziałów wynosi 3,3 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.