Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Skrócenie terminu trwania Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
Nr 48/2011
Data i godzina: 2011/12/22, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że skraca termin trwania Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego (uchwalonego uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 roku).

Przyczyną skrócenia Programu do dnia 28 grudnia 2011 roku jest zamiar nieodpłatnego nabycia 2 mln akcji Apator SA będących w posiadaniu Apator Mining Sp. z o.o. w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.