Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących znaczącej umowy zawartej z WorldIT Systems Sp. z o.o.
Nr 41/2014
Data i godzina: 2014/09/19, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 30 maja 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 18 września 2014 r. Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje o spełnieniu się dwóch warunków zawieszających, które zostały określone w umowie o zaprojektowanie i dostarczenie liczników energii elektrycznej w technologii OSGP zgodnych z wymaganiami projektu UZZ/107/PO/2013 - "Smart City Wrocław" z dnia 30 maja 2014 r. ("Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem a WorldIT Systems sp. z o.o. Emitent informuje, że w dniu 19 września 2014 r.:

  • Tauron Dystrybucja SA zawarł umowę z Konsorcjum LG CNS Co. Ltd, WorldIT Systems sp. z o.o., Eltel Networks A/S oraz Eltel Networks Olsztyn SA,
  • Tauron Dystrybucja SA zakwalifikował spółkę Apator SA jako podwykonawcę.

Tym samym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wskazane w Umowie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.