Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Spełnienie się warunku zawieszającego dotyczącego znacznej umowy zawartej z S&T Services Polska Sp. z o.o.
Nr 25/2015
Data i godzina: 2015/06/02, 12:00 AM
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Zarząd Apator SA informuje, że został spełniony drugi z warunków zawieszających umowę na dostarczenie dla S&T Services Polska sp. z o.o. (dalej „S&T”) liczników energii elektrycznej OSGP w ramach projektu Smart City Wrocław. Warunek dotyczył wyrażenia zgody przez Tauron Dystrybucja SA, na uczestnictwo S&T w projekcie Smart City Wrocław.

Tym samym spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wskazane w umowie z S&T.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.