Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej Apator SA
Nr 56/2012
Data i godzina: 2012/12/14, 12:00 AM
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 13 grudnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Apator SA dokonał sprzedaży 20.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA. Cena sprzedaży wyniosła 32,50 zł za jedną akcję. Transakcja odbyła się na rynku regulowanym (GPW SA) w formie pakietowej.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyraził zgody na opublikowanie swoich danych osobowych.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.