Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Nr 1/2019
Data i godzina: 2019/01/07, 13:46
Kategoria: Pozostałe


Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2018 roku - 27 lutego 2019 roku (środa),
  • za I kwartał 2019 roku - 17 maja 2019 roku (piątek),
  • za III kwartał 2019 roku - 15 listopada 2019 roku (piątek).

Raporty półroczne za I półrocze 2019 roku:

  • jednostkowy raport półroczny – 30 sierpnia 2019 roku (piątek),
  • skonsolidowany raport półroczny – 30 sierpnia 2019 roku (piątek).

Raporty roczne za 2018 rok:

  • jednostkowy raport roczny - 24 kwietnia 2019 roku (środa),
  • skonsolidowany raport roczny - 24 kwietnia 2019 roku (środa).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2019 roku nie będzie publikowany.

Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.