Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Nr 6/2020
Data i godzina: 2020/01/15, 10:11
Kategoria: Pozostałe

Zarząd spółki Apator S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za IV kwartał 2019 roku - 28 lutego 2020 roku (piątek),

- za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku (piątek),

- za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 roku (poniedziałek).

Raporty półroczne za I półrocze 2020 roku:

- jednostkowy raport półroczny – 28 sierpnia 2020 roku (piątek),

- skonsolidowany raport półroczny – 28 sierpnia 2020 roku (piątek).

Raporty roczne za 2019 rok:

- jednostkowy raport roczny - 24 kwietnia 2020 roku (piątek),

- skonsolidowany raport roczny - 24 kwietnia 2020 roku (piątek).

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Apator S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku.

Zgodnie z  §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A.

Podstawa prawna:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.