Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Transakcja na akcjach Apator SA dokonana przez Członków Rady Nadzorczej
Nr 48/2015
Data i godzina: 2015/11/20, 12:00 AM
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 20 listopada 2015 r. miała miejsce transakcja na akcjach imiennych Apator SA pomiędzy dwoma członkami Rady Nadzorczej, w wyniku której właściciela zmieniło 10.000 akcji. Cena za jedną akcję wyniosła 36,50 zł.  Akcje imienne uprzywilejowane są co do głosu w stosunku 1:4.

Członkowie Rady Nadzorczej Apator SA, od których Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r., nie wyrazili zgody na opublikowanie swoich danych osobowych

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.