Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Apator SA z dnia 18 października 2021 roku
Nr 42/2021
Data i godzina: 2021/10/18, 09:10 AM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 18 października 2021 roku.

Ponadto Zarząd informuje, że:

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
  • podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

file icon pdf
Załącznik Plan połączenia
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Załącznik Uchwały podjęte na NWZ 18.10.2021
(pdf) 117.62KB

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.