Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA
Nr 26/2019
Data i godzina: 2019/05/27, 05:25 PM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 27 maja 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że: 

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, 
  • podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu (oba dotyczyły uchwały nr 14/V/2019).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6),7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.