Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Uchwały ZWZA Apator SA, które były poddane pod głosowanie, ale nie zostały podjęte
Nr 40/2020
Data i godzina: 2020/07/06, 05:31 PM
Kategoria: Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 Zarząd Apator SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 2 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.