Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji
Nr 40/2013
Data i godzina: 2013/12/12, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa") przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, (Dz.U. Nr 67, poz. 476):

  • - Emitent prowadzi negocjacje mające na celu nabycie akcji spółki zajmującej się produkcją oprogramowania i systemów automatyki w zakresie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, które rozpoczęły się z momentem zaproponowania przez Emitenta w dniu 7 października 2013 r. podstawowych warunków transakcji,
  • zakończenie tych negocjacji zostało uzależnione od satysfakcjonujących Emitenta wyników due diligence oraz ustalenia przez obie strony ostatecznych warunków transakcji.


Emitent informuje, że wyżej wskazane negocjacje są w toku, a o ich rezultacie poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Poniżej treść raportu nr 2/2013 P przekazanego dnia 7 października 2013 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego opóźnionej informacji poufnej:

"Zarząd Apator S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 z późn. zm.), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez Emitenta negocjacji.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 31 grudnia 2013r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji."

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.