Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Uzyskanie przez Apator SA prawa do rozszerzenia działalności na terenie PSSE
Nr 31/2014
Data i godzina: 2014/06/23, 12:00 AM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje że w dniu 23 czerwca 2014 r. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ("PSSE") wydała zezwolenie nr 136/PSSE, zgodnie z którym spółka Apator SA uzyskała prawo do rozszerzenia działalności na terenie PSSE. Uzyskane przez Apator SA zezwolenie zawiera następujące warunki:

1. Poniesienie na terenie PSSE - w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. - wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 20 mln zł - w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r.; nr 232, poz. 1548 z późn. zm.).

2. Zatrudnienie przez Apator SA przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie PSSE po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i utrzymanie zwiększonego zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zezwolenie określa:

1. Maksymalną wysokość kosztów inwestycji kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w strefie, która nie może przekroczyć 30 mln zł.

2. Maksymalną wysokość kosztów pracy kwalifikujących się do pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w strefie, która nie może przekroczyć dwuletnich kosztów pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze co najwyżej 22,5 etatów.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.