Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Weryfikacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 r.
Nr 11/2012
Data i godzina: 2012/02/22, 12:00 AM
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA weryfikuje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 rok, zakładającą:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 480 mln zł
  • skonsolidowany zysk netto: 51 mln zł - 55 mln zł

w następujący sposób:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 538 mln zł
  • skonsolidowany zysk netto: 51,5 mln zł

Podstawa prawna raportu: paragraf 31 ustęp 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.