Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 roku
Nr 47/2018
Data i godzina: 2018/07/25, 05:12 PM
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że w związku z zakończeniem wstępnego etapu agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych wyników finansowych grupy Apator za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

Wstępne wyniki finansowe grupy Apator za I półrocze 2018 r. (obejmujące działalność kontynuowaną i zaniechaną) kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 396,1 mln zł (za I H 2017 r.: 460,7 mln zł),

- zysk netto: 36,7 mln zł (za I H 2017 r.: 29,4 mln zł).

Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na istotne (+25%) odchylenie skonsolidowanego wyniku netto za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku prac audytorskich. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.