Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wstrzymanie procesu zbycia nieruchomości w Poznaniu
Nr 26/2020
Data i godzina: 2020/04/07, 03:05 PM
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2019 oraz 12/2020 dotyczących procesu sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Apator Powogaz SA  („Spółka”) znajdującej się w centrum  Poznania, Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację w przedmiocie wstrzymania się od podpisania umowy przedwstępnej na okres kilku miesięcy.

Swoją decyzję kontrahent umotywował weryfikacją własnych zamierzeń inwestycyjnych w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz trudnymi do przewidzenia ogólnoświatowymi skutkami gospodarczymi i ekonomicznymi, jakie może wywołać obecna sytuacja. Jednocześnie kontrahent potwierdził swoje zainteresowanie nabyciem nieruchomości i zadeklarował gotowość do wznowienia rozmów w okresie najbliższych miesięcy.

W związku z powyższym Emitent informuje, że wstrzymaniu ulega również proces relokacji działalności produkcyjnej Apator Powogaz SA. 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.