Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Raport bieżący

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Nr 26/2017
Data i godzina: 2017/07/04, 03:07 PM
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 04.07.2017 roku powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej Apator Metrix S.A. jako najkorzystniejszej w 6 zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Wartość oferty wynosi 17,7 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 24,8 mln zł.

Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi
i analitykami

CCGroup - Katarzyna Mucha

tel.: +48 697 613 712

e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor IR Apator S.A.

Jolanta Dombrowska

tel.: +48 506 009 366

e-mail: ri@apator.com

FAQ

Zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi.